Disclaimer

Hondentrimsalon Dierbaar verleent u hierbij toegang tot de website https://hondentrimsalondierbaar.nl. Op de website worden door Hondentrimsalon Dierbaar teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze materialen zijn door Hondentrimsalon Dierbaar en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Het is u niet toegestaan zonder toestemming van Hondentrimsalon Dierbaar en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen.

Hondentrimsalon Dierbaar aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.